BHP nauczyciela

Każdy nauczyciel zatrudniający się w placówce naukowo – wychowawczej powinien być zaznajomiony z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, adekwatnymi ze swoim stanowiskiem. Oprócz tego obowiązują go także zasady ujęte w Karcie Nauczyciela dotyczące liczby godzin dydaktycznych. Inne zasady pracy nauczyciela są zawarte w Rozporządzeniu Ministra kultury i Nauki. Liczba godzin pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin dydaktycznych. Wchodzą w to wszelkie zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne, wychowawcze, zastępstwa oraz okienka. Przepisy BHP w pracy nauczyciela wyraźnie sugerują, iż plan zajęć pracy nauczyciela powinien być rozłożony proporcjonalnie w ciągu całego tygodnia. Nie wolno także łączyć jednego przedmiotu w bloku kilkugodzinnym jednej klasie. Przepisy BHP także określają żeby dyrektorzy szkół równomiernie dzielili swoich nauczycieli okienkami. Najbardziej obciążonym narządem w pracy nauczyciela są struny głosowe. Dlatego nauczyciela bardzo powinni zadbać o swój głos pijąc duże ilości wody. Bardzo często napój ten powinien być zapewniony przez pracodawcę. BHP w pracy nauczyciela zapewnia odpowiedni układ pomieszczeń, który sprzyja roznoszeniu się głosu a nie jego tłumieniu. Nauczyciel jak wiemy to osoba bardzo ważna i godna szacunku. My, jako uczniowie osoby takie powinniśmy szanować i dziękować im z całego serca za trud i poświęcenie włożony i przeznaczony dla nas. A jednak czasami dzieje się zupełnie inaczej, uczniowie lekceważą i w ogóle nie szanują nauczycieli. Czasami dochodzi nawet do uderzenia nauczyciela przez ucznia, jednak to jak wiemy jest już przejawem braku wychowania i całkowitego chamstwa. Na czynności takie odwagę mają tylko nieliczni. Jednak czasami chcą oni zaimponować kolegom, dlatego też sytuacje takie mają miejsce. Nauczyciel nie powinien pozwalać za dużo swym uczniom, jeśli jednak tak jest, czują oni zero jakichś zobowiązań i są wolni od jakichkolwiek obowiązków. Tak czy inaczej powinni oni zachować choć trochę szacunku i kultury w sobie. Nauczyciel, jako osoba pracująca z dziećmi nie może być również agresywny, dlatego też czasami nie umie i nie wie jak zapanować nad sytuacją. Miejsca takie zdarzają się najczęściej w gimnazjach, gdzie uczniowie są jeszcze mało dojrzali i nie wiedzą co robią.