BHP ucznia

Wszystkie zakłady pracy powinny posiadać wewnętrzne przepisy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie tylko to dotyczy takich zakładów gdzie przebywają tylko sami pracownicy. Szkoły inne punkty naukowe powinny posiadać swoje przepisy dotyczące zarówno nauczycieli jak i uczniów. Przepisy te dla uczniów są bardzo ważne. Młode lata życia charakteryzują się wykształcaniem poszczególnych zasad i psychiki w głowie ucznia. Prawidłowe wytyczone reguły wytyczają dziecku drogę jego postępowania. Zajęcia szkolne i wypoczynkowe mają bardzo zbawienny charakter. Wzbogacają sferę intelektualną dziecka oraz wprowadzają w świat wartości moralnych i etycznych. Dobrze wypracowane w głowie młodego człowieka zasady tylko procentują w przyszłości. Do podstawowych zasad w szkole należy zaznajomić ucznia z regulaminem klasopracowni. Każde pierwsze zajęcia w szkole są wprowadzeniem i omówieniem podstawowych zasad BHP. W szczególności dotyczy to klasopracowni chemicznej, fizycznej i informatycznej. Zasady omówione na pierwszych zajęciach muszą być przestrzegane na każdej pozostałej lekcji. Oprócz ucznia w szkole z zasadami BHP styka się nauczyciel. Jednak ich omówienie dotyczy zupełnie innych elementów. Zaczynając nową szkołę, na każdej pierwszej lekcji zapoznajemy się z wszelkimi przepisami i zasadami, jakie to panują w szkole, w danej pracowni lub w zależności, u jakiego nauczyciela jesteśmy. Jak wiemy czasy zmieniły się praktycznie nie do poznania. Jeszcze kiedyś nauczyciel mógł bić swych uczniów i często jak wiemy nadużywali tej przemocy. Dla nas jest to bardzo szokujące i wręcz beznadziejnie chore. Natomiast w dzisiejszych czasach uczeń jest otwarty i gotowy na wszystko, nawet na uderzenie nauczyciela. W wielu szkołach panuje wręcz patologia, której to system stara się wybawić i uniknąć jednak jak wiemy jest to bardzo mozolne i trudne. W zależności również od nauczyciela, rozpoznaje się zachowanie i postępowanie uczniów. Jeśli nauczyciel jest bardzo surowy i wymagający, uczniowie na jego lekcji starają się siedzieć bardzo cicho spokojnie. Zupełnie jednak jest u tych, którzy to nadużywają wszelkich czynników i wchodzą nauczycielowi na głowę. Tak to już jest, jeśli ktoś nie ma władzy nad uczniami. Wszelkie zasady i przepisy BHP powinny ścisło obowiązywać w każdym miejscu.